Thông báo học tập sau khi kiểm tra cuối kỳ II

Thực hiện công văn số 1415/UBND-VX của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05/5/2021 trường THCS – THPT Đăng Khoa điều chỉnh kế hoạch hoàn tất chương trình năm học 2020 – 2021 như sau:
– Học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 10 và 11 học online thừ ngày 10/5/2021 cho đến kết thúc năm học 2020 – 2021. Học 09 môn: Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD.
– Học sinh lớp 9 và 12 học trực tiếp tại trường Đăng Khoa theo thời khóa biểu mới từ ngày 10/5/2021 cho đến khi kết thúc năm học.
Đề nghị quý vị PHHS nhắc nhở, đôn đốc các em tham gia học đủ, nghiêm túc. Riêng học sinh khối 9 và 12 phải đeo khẩu trang, giữ vệ sinh phòng dịch bệnh theo phương châm 5K khi đến trường.
Trân trọng kính chào.