Thông báo tăng cường nề nếp thực hiện nội quy học sinh

Tăng cường nề nếp thực hiện nội quy học sinh

Trong phiên họp ngày 17/10/2020 tại trường THCS, THPT Đăng Khoa với toàn thể giáo viên chủ nhiệm, giáo viên quản nhiệm, Ban Giám Hiệu thông báo nôi dung đã được thống nhất cao. Đó là:

  1. Học sinh không được mang thức ăn, thức uống vào lớp học. Bộ phận căn teen có trách nhiệm bày biện bàn, ghế đầy đủ cho các em ăn uống, giáo viên quản nhiệm phải kiểm tra học sinh thực hiện.
  2. Học sinh không được lấy địa chỉ của trường để nhận hàng hóa, thức ăn. Riêng học sinh nội trú, phải thông qua bảo vệ và thầy Võ Ngọc Khánh.
  3. Giáo viên quản nhiệm chỉ được trả điện thoại cho học sinh sau tiết học cuối chấm dứt, kể cả giờ giáo dục thể chất. Nếu vi phạm sẽ bị giữ điện thoại một tháng đến ba tháng.
  4. Việc kiểm tra thuốc lá đầu giờ sẽ được kiễm tra thường xuyên đối với các em đã vi phạm và sẽ kiểm tra đột xuất theo lớp dưới sự tổ chức của thầy Hồng (cơ sở 1) và thầy Khánh (cơ sở 2) cùng với các giáo viên quản nhiệm.

Mong các em học sinh và thầy cô giáo chấp hành tốt thông báo này.