Thông báo tuyển sinh 2024-2025

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

  Họ và tên

  Giới tính

  Họ và tên bố

  Họ và tên mẹ

  Địa chỉ thường trú

  Khu vực

  Email

  Số điện thoại

  Trường đã học năm trước

  Lớp

  Khu vực

  Quận / Huyện

  Đăng ký vào học

  Nội Trú / Bán Trú

  (*) Thông tin bắt buộc