Chứng nhận kiểm định chất lượng

Trường THCS, THPT Đăng Khoa đã chính thức nhận được chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục vào ngày… Đây được xem là minh chứng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển và cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường. Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục là một sự công nhận quan trọng, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Điều này không chỉ góp phần tăng cường uy tín của trường mà còn đảm bảo với phụ huynh, học sinh một môi trường học tập chất lượng.