Hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông – mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam”

[KHẨN] Đề nghị các cơ sở Đoàn đồng loạt thay đổi ảnh bìa Hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông – mỗi tấm bản đồ, một trái tim Việt Nam” trên các trang thông tin tại đơn vị. Cập nhật qua đường link: https://forms.gle/nAptA3ZASXz3SUgN7 trước 16g30 cùng ngày. Trân trọng.