Thông báo học sinh lớp 9 và 12 học trực tiếp tại trường

Tổ chức cho học sinh lớp 9 và 12 học trực tiếp tại trường theo công văn 1415/UBND-VX của UBND TP.HCM ngày 06/5/2021)

Căn cứ công văn số 1415/UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch thực hiện năm học 2020 – 2021, trường THCS, THPT Đăng Khoa kính báo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trường THCS-THPT Đăng Khoa xin được tổ chức cho học sinh lớp 9 và 12 học trực tiếp tại trường trên tinh thần phòng  chống dịch bệnh và giãn cách học sinh. Cụ thể là:

  • Học sinh khối 9 có 16 em vẫn được tổ chức duy trì một lớp học.
  • Học sinh khối 12 có 199 em đang tổ chức học trong 7 lớp được tổ chức học giãn cách thành 9 lớp, bình quân có 22 học sinh/lớp. Đồng thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ nghiêm túc theo hướng dẫn của ngành y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố.

Trân trọng kính chào.