Thông báo hoãn thi nghề phổ thông ngày 15.05.2021

Căn cứ việc thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 và công văn 1332/SGD ĐT-GDTrH ngày 07/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trường THCS-THPT Đăng Khoa xin thông báo đến quý vị PHHS lớp 11 năm học 2020 – 2021 như sau:

Kỳ thi nghề phổ thông khóa tháng 5/2021 được tạm hoãn. Thời gian thi chính thức sẽ có thông báo sau.

Trân trọng kính báo.